Честит първи учебен ден!

Честит празник скъпи ученици, учители и родители!

Днес отново е 15 септември – денят, в който открай време в българското училище се открива учебната година! Макар и по-особен и напрегнат, в днешният първи учебен ден съм сигурен, че усмивките от празнично настроение отново огряват лицата ви.

В България няма по-висша ценност за всеки родител от това, да даде добро образование и възпитание на детето си. Затова и учителите винаги са били на особена почит, защото на тях поверяваме най-свидното – нашите деца. У тях те трябва да възпитат уважение към всичко българско, и опознавайки света, да намерят своите поводи за гордост и национално самочувствие.

Скъпи колеги учители, какво по-голямо удовлетворение за човек от това, да даде на бъдещите поколения увереността и силата, с която да вървят напред и да градят просперитета на Родината.

На най-развълнуваните – първокласниците пожелавам, първият допир с училището да запали искрата на познанието за цял живот, на по-големите, да се учат прилежно и да бъдат добри приятели и съученици, а на вас родители, да насърчавате и подкрепяте творческите им заложби и начинания.

Честита нова учебна година! На добър час!