По Плана за възстановяване и устойчивост започва строителството на 8 нови училищни сгради. Наред с това около 116 образователни институции – детски градини и училища, ще бъдат основно ремонтирани или разширени.

Ремонтните дейности в 507 училища вече са приключили, в 240 ще бъдат довършени до 15 септември т.г. В 63 ще продължат и след първия училищен звънец, но е създадена организация за нормалното притичане на учебния процес.

Общо около 90 000 учители ще преподават тази година. От тях 70 520 са в училищата и центровете за личностно развитие, останалите ще се грижат за децата в детските градини. Техните заплати се увеличиха с 15%, считано от 1 януари 2023 г.

Все още има недостиг на преподаватели по математика и природни науки в по-малките населени места. От няколко години МОН се опитва да реши този проблем чрез национална програма „Мотивирани учители“, по която се подготвят педагози по тези предмети.

Дигитализацията на българското образование продължава. За облекчение на учениците и родителите хартиените учебници от I до VII клас ще бъдат достъпни в PDF формат и ще могат да се ползват в платформата „Дигитална раница“ още от първия учебен ден.

Медицинската бележка за извинение на отсъствията на учениците ще се издава само електронно от 1 октомври т.г.

Новости има и около изпитите от националното външно оценяване в IV, VII и X клас. В края на новата учебна година учениците, които не са успели да ги положат поради медицински или друг сериозен проблем, ще имат право да го направят на допълнителна дата по съответния предмет.

Вече са отпуснати близо 166 000 еднократни помощи за ученици в първи, втори, трети, четвърти и осми клас. Еднократната помощ от 300 лв. се изплаща на два транша, като втората половина се изплаща през март само при условие, че детето продължава да учи. Кандидатстването за тези средства продължава до 15 октомври.