„През годините в община Враца са финансирани десетки проекти за книгоиздаване, за участия във фестивали на самодейни състави към читалищата, за народни носии, мероприятия на културни институции и други прояви. Това допринася за културният облик на Община Враца и дава възможност и поле за изява на творците. В последните месеци се забелязва тенденция на недоверие и неуважение от страна на Общински съвет- Враца, към работата на Фонд „Култура”, което е израз на пренебрежение към Управителният съвет, в който участват доказани специалисти в областта на културата”-беше категоричен Ангелов.

Той обясни ситуацията така: „В две заседания на Общинският съвет, беше отхвърлено от общинските съветници на ГЕРБ , одобрено предложение за издаване на юбилеен вестник на КДК Враца, във връзка с 55-годишнината от основаването на Клуба на културните дейци. Като причини бяха изложени роднински и приятелски връзки, стар и неработещ правилник, липса на средства и други неуместни причини, както и това , че на сесията не е станало ясно, точно за какво се гласува.

Смятам причините за неоснователни и изразявам своето несъгласие към негативното отношение на Общински съвет - Враца към Управителният съвет на Фонд „Култура”.”

Красимир Ангелов поясни, че фондът е създаден по инициатива на Общински съвет- Враца през 2011 г. с цел, финансово подпомагане на проекти в областта на културата, културни прояви и любителско изкуство в Община Враца. С неговото начало е създаден и приет правилник за устройството и дейността на общински фонд „Култура” който, е изменян и допълван два пъти, през 2013 и 2016г. Бюджетът на фонда е в размер на 10 000 лв. одобрен с приемането на бюджетът на Община Враца.

Управляващ орган на Фонд „Култура” е Управителен съвет който, се състои от председател и 12 членове, ръководители на културни институции в Община Враца, специалисти и дейци на културата, както и общински съветници. Управителният съвет разглежда, класира и одобрява проектните предложения както и определя размера на финансиране, след което предлага на Общинския съвет одобрените проекти за утвърждаване.

Общинският съветник, Ангелов добави още: „Това обаче не се случи на последното редовно заседание и одобрен проект беше отхвърлен. Наложително е в името на Културата и Изкуството да загърбим политическите си пристрастия и да работим заедно в интерес на хората, които са ни избрали, а не под диктовка на партийните си лидери.”

И както е по учебник, потърсихме мнението и на председателя на мастния парламент, Румен Антов, който бе един от гласувалите против предложението на Красимир Ангелов.„Вносителите нямаха единомислие с предоставяне на докладната. Остатъкът от средствата, които трябва да се преразпределят във фонд „Култура” са малко. Очакваме да се върнат 10 хиляди лева от Епархийския хор, които бяха гласувани за участие в международни прояви, в които хористите не участваха.

Предстои преразпределението на финансовите средства във фонд „Култура” и ще знаем с какво разполагаме. По принцип лично аз нямам нищо против прояви, като издаване на юбилеен вестник на КДК да бъдат финансирани, идеята е добра. Но правилникът на този фонд има нужда от фундаментална промяна, тъй като е морално остарял. Трябва да се избистрят по-добре критериите, да се представят по-добре предложенията и да бъдат разбрани от съветниците и цялата общественост за какво става въпрос. Създали сме вече комисия за приемане на нов правилник и той ще се изготви в скоро време.”- обясни неразборията Румен Антов.