Снегопочистването в кметствата, опазването на обществения ред и имуществото на жителите, както и работата с органите на МВР бяха част от дискутираните теми на срещата. Разисквани бяха също и въпроси свързани с административното обслужване на гражданите, издаването на разрешително за достъп до горските територии, както и нови акценти в оперативните програми за заетост.

На срещата присъстваха още секретарят на Община Враца Нина Дакева, председателят на Общинския съвет – Нели Стоянова, представители и експерти от общинска администрация и полицията.