© botevgrad.com

Целта на събитието беше да се предостави информация на общините относно привличането на инвеститори и възможностите за финансиране с цел развитие на регионите. Бяха представени успешни практики на сътрудничество с общини и индустриални зони и се предложиха работещи подходи за изграждане на конкурентноспособна икономика, която ще осигури растеж и развитие на общините и регионите в България, чрез насърчаване и ускоряване на иновациите и инвестициите във всички сектори на икономиката.

Срещата се откри от г-жа Милена Стойчева, която представи програмата на Министерството на иновациите и растежа за развитите на общините и инструментите на министерството в подкрепа на тези стратeгии.

Насърчителни мерки за привличане на инвестиции, реализация на успешни инвестиционни проекти между държавата и общините представи – г-жа Мила Ненова, Изпълнителен директор на БАИ.

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Българска банка за развитие и Фонд мениджър на финансови инструменти в България предоставиха актуалните възможности за достъп до безвъзмездно финансиране и до финансови инструменти, приложими за общините и потенциалните инвеститори.

След приключване на форума бяха представени възможностите на Суперкомпютъра и сферите на неговото приложение: Откриване на нови лекарствени молекули и странични ефекти от полифармацията, Прогнозиране на протеиново сгъване, Секвенционен анализ, Графичен дизайн и оптимизация и Квантови изчисления.