Той поясни, че състоянието на бюджета в момента е добро, въпреки ситуацията, довела до определен спад на местните приходи в него. Негативно отражение върху Бюджет 2020 оказват постъпленията от такси и наеми на терени и обекти - общинска собственост, които не се заплащат навреме или изобщо, което създава партиди с огромно натрупване на такси. Аспарухов подчерта, че кметовете и кметските наместници трябва да направят справка на тези имоти и терени, които не се обитават, и да се потърси отговорност на наследниците за натрупаните изключително големи недобори.

До края на месец октомври, след допитване до местната общност, селските управници е необходимо да внесат предложения кои обекти желаят да бъдат включени в Инвестиционна програма на Община Мездра за 2021 г. В същия срок трябва да стане ясно и кой ще извършва вътрешното снегопочистване на улиците в съответните населени места.

Във връзка с бюджета на всяка община, кметът предложи децентрализация на капитала, за да може правомощията и функциите да се ръководят от кметствата. Единственото кметство в момента със собствен бюджет е Зверино, останалите минават през общинския.

Относно капиталовите разходи, Аспарухов подчерта, че е важно всеки кмет да заявява какво иска да бъде направено. Кметът беше категоричен, че когато се подава информация за ремонт на улица в населено място, местният управник трябва да е провел консултация с жителите на селото. Повод за тази забележка е, че след като се обяви мястото, което ще бъде ремонтирано, в часовете за прием на граждани е пълно с недоволни хора, което затруднява процеса на работа.

Кметът напомни на присъстващите за зимната подготовка. "Важно е вътрешната организация по кметства да бъде готова преди да дойде зимата. Общината има готовност и отговорност за почистването на града и пътищата между селата", допълни още Аспарухов.

Аспарухов благодари на ОбП "Чистота" за дейностите, извършени от предприятието от началото на годината за подобряване на чистотата и за обновяване на уличното осветление в населените места. В тази връзка той заяви, че само през последните три месеца са премахнати повече от 15 незаконни сметища на територията на общината. Само за последната година и половина са извозени два пъти повече отпадъци.

Във връзка с отпадъците и сметосъбирането, градоначалникът внесе предложение пред местните управници за нови сметосъбиращи контейнери, които да бъдат поставени на удобни места за хората в селата. Така ще се реши проблемът със съдовете за смет, които са поставени на недостъпните улици и места в момента, подчерта кмета.

Останалите въпроси, обсъдени на срещата, бяха спазването на законовите изисквания при издаването на удостоверения за наследници, сключването на договори за покупко-продажба на имоти и издаването на разрешителни за почистване на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд.

Директорът на Общинския център за социални услуги и дейности Наталия Христова-Горанова поясни ситуацията с раздаването на пакетите, които се предоставят от БЧК. Раздаването ще започне на 16 октомври (петък) само за град Мездра. За останалите потребители от населените места в общината е изготвен график.

Във връзка с противоепидемичните мерки, директорът напомни, че всички трябва да носят маски и да спазват необходимата дистанция.

Заместник-кметът Нели Минева представи програма за конкурс „Младежки инициативи“ по проект на „Младежки център“ – гр. Враца. Проектът е насочен към обхващане на младежи от различни общини на област Враца на възраст между 14-29 г., имащи общи цели и интереси. Кметовете ще могат да кандидатстват в конкурса за облагородяване и развитие на младежки пространства. Стойността, която ще получат е 1000 лв. Минева предложи, че това към което могат да се ориентират, са помещения за младежки клуб, зала с културно и/или творческо развитие и др. дейности на територията на селото.

Иван Аспарухов добави още, че кметовете могат да разрешават организирането на празненства само след попълнена декларация, с която лицето заявява, че е запознато със ситуацията и последствията.