© Община Мездра

Аспарухов благодари на ръководството на компанията за значимия й принос за осигуряване на заетост на регионалния трудов пазар, като резултат от успешната производствена дейност, която развива у нас от 15 години насам. Признание за това са наградата „Работодател на годината 2019”, с която фирмата беше отличена от Агенцията по заетостта, както и наградата „Инвеститор на годината 2019“ в категорията „Инвестиция в човешки капитал“, присъдена на дружеството от Българската агенция за инвестиции.

От своя страна Танер Мутлу благодари на Община Мездра за оказаното съдействие през годините за решаването на възникналите проблеми. Той запозна Аспарухов и Минева с противоепидемичните мерки и създадената нова организация на работа, които са въведени в завода за производство на автомобилни компоненти в Мездра след като в началото на миналия месец той възобнови поетапно своята дейност.

На срещата стана ясно, че през месеците март, април и май “СЕ Борднетце - България“ се е възползвала от държавните субсидии по схемата „60/40“, благодарение на което са запазени съществуващите работни места.

Поради текущите ниски нива на поръчките от клиенти, вследствие на пандемичната обстановка и разпространението нa COVID-19 в глобален мащаб, нарушения ритъм на доставките в автомобилната индустрия и силно занижени продажби на нови автомобили, за периода от 1 юни до 31 август 2020 г. (включително) в цялото предприятие е въведено непълно работно време и в момента той работи на две смени, на 7-часов работен ден.

Очакванията на ръководството са компанията постепенно да възстанови обема на производствената си дейност от преди кризата.

Танер Мутлу потърси съдействие от Община Мездра за подобряване на уличното осветление и за почистване на зелените площи в района на завода. В отговор Аспарухов пое ангажимент с помощта на Общинско предприятие „Чистота“ това да стане в най-скоро време.