"Хемус - М" АД е един от най-големите заводи в България за добив и обработка на скално-облицовъчни материали от варовик. Създаден е през 1949 г. Разполага със собствени кариери за добив на врачански варовик - „Царевец” и „Искър”. Притежава търговска марка за облицовъчни плочи „Враца” и има издадено свидетелство от патентното ведомство. От 2000 г. "Хемус - М" АД е част от компанията Венус Марбъл АД/ Venus Marble S. A., която има заводи и търговски площи в България, Гърция и Китай, както и Изложбен и търговски център в Калифорния САЩ. Над 80% от продукцията на дружеството е предназначена за износ.
Продуктовата гама на завода включва блокове, слабове, облицовки, облицовка за прозорци, балюстради, мозайка, облицовка на стъпала, детайли, разнокаменни изделия.
Носител е на приза „Най-бързо развиващо се предприятие в отрасъла” четири поредни години.