Билетна каса:
Тел. 092/62-30-44 и 087 8884675
Работно време:
Понеделник - от 14.00 ч. 19.00 ч.
Вторник до петък - от 10.00 ч. до 13.00 ч. и от 14.00 ч. до 19.00 ч.
Пропуски: 092/623043

Директор - Анастас Попдимитров
Тел. 092/62-64-98
Факс 092/62-10-83
GSM 087/8311030
e-mail: popdimitrov@abv.bg