База с. Зверино, ул. „Чавдар” № 3 с една яслена група и 2 градински групи;
База с. Игнатица, ул. „Рила” № 7 с една смесена градинска група;
База с. Оселна, ул. „Георги Димитров” № 57 с една смесена градинска група.