При проверката се оказа, че в пленарната зала присъстват само 10 от общо 21 общински съветници, т. е. с един по-малко от необходимия кворум.

По решение на Председателството на Общинския съвет докладната ще бъде разгледана на редовната сесия на местния парламент, която ще се проведе на 20 декември (четвъртък).