Припомняме, че за кметския стол в Мездра се борят шестима кандидати.

Ето каква е картината и в селата от общината. Най-много са кандидат кметовете в Елисейна - 5, във Върбешница – 4, а в Брусен, Горна Кремена, Долна Кремена, Люти брод, Ребърково и Руска Бела - по 3-ма.

Селата от общината, в които има по двама кандидате за кметския стол са Очин дол, Оселна, Моравица, Люти дол, Крета, Крапец и Игнатица. В останалите шест – Дърманци, Царевец, Типченица, Лик, Боденец и Зверино има само един.

В 6 села не се гласува за кмет и там ще бъдат назначени кметски наместници. Това са Горна Бешовица, Зли дол, Кален, Старо село, Цаконица и Ослен Криводол.

Общо 130 са кандидатите за Общински съвет, където квотите този път са само 17. Те са от 10 партии и коалиции, а един е независим.