Основните ангажименти, които поема към избирателите през следващите 4 години екипът на Коалиция "АБВ" (ЗНС, ВОЛЯ и АБВ), са:

Икономическо развитие и растеж на Община Мездра;

Завръщане на Община Мездра сред водещите общини в региона и страната;

Привличане на нови инвестиции, с цел осигуряване на трудова заетост и стимули за насърчаване на предприемачеството;

Създаване на система за възраждане на личното стопанство за осигуряване на качествени продукти за детските, учебни, здравни и социални заведения;

Подобряване на ВиК-а инфраструктурата, пътната и уличната мрежа на територията на общината чрез привличане на необходимия собствен и външен финансов ресурс;

Изграждане на нови детски и спортни площадки и на зони за отдих в града и селата;

Извеждане на общинската болница от тежкото финансово състояние и задлъжнялост, с цел осигуряване на качествено и достъпно здравеопазване;

Разработване на стратегия за стабилизиране и развитие на общинската образователна система, с цел осигуряване на качествено образование и професионални кадри за бизнеса;

Подпомагане и развитие на читалищната дейност, стимулиране на местните таланти и състави;

Насищане на културния календар с традиционни, съвременни музикални и танцови прояви с българско и международно участие - фестивали за фолклорни и модерни танци, популярни песни, възстановяване на "Мездра рок фест" и на Симпозиума по скулптура;

Развитие на местните спортни клубове чрез равнопоставен достъп до финансови средства и модерна спортна инфраструктура;

Утвърждаване на община Мездра като съвременна туристическа дестинация.

"Ако бъда избрана, ще бъда кмет на всички хора в Брусен, независимо от техните политически симпатии, възгледи и етническа принадлежност, заяви на предизборната среща кандидатът на Коалиция "АБВ" (ЗНС, ВОЛЯ и АБВ) за кмет на това населено място Йоана Милошева. Надявам се с ваша помощ да обединя усилията на всички хора от селото, защото само ако сме задружни, можем да подобрим живота си."

"Ще работя за изкърпване на улиците в селото и за преасфалтиране на ул. "Александър Стамболийски" и "Искър"; за поддържане на гробищния парк, асфалтиране на улицата до него и изграждане на нови стълби; за цялостно хигиенизиране на селото; за подобряване и поддържане на футболното игрище; за саниране и довършване на цялостния вид на детската градина; ще помагам за редовното поддържане на детската площадка и на православния параклис; ще подкрепям с финансови средства и осигуряване на транспорт на участията певческия хор, танцовия клуб и футболния отбор на селото; ще водя безкомпромисна борба с кражбите."

"Искам да ви уверя, че вратите на Кметството ще бъдат отворени за всички вас, ще работя почтено, честно и открито”, сподели още Милошева. А на моите опоненти и на всички достойни хора, с които се познаваме добре, искам да кажа следното: "Дами и господа, нека се държим възпитано, нека водим цивилизована предизборна кампания, без взаимни нападки и обвинения, без манипулиране на общественото мнение! Аз ви обещавам, че от моя страна ще имате необходимата коректност."

За повече коректност призова и кандидатът на Коалиция "АБВ" (ЗНС, ВОЛЯ и АБВ) за кмет на община Мездра Иван Аспарухов по повод използването от страна на някои от неговите опоненти на черен пиар в предизборната кампания.

"По време на избори всички средства са позволени. Но трябва да се запази и малко морал, да има малко политическа коректност, заяви в тази връзка Аспарухов. Не може да казваш, че за 25 години в община Мездра не се е случило абсолютно нищо добро… Когато именно през това време си развил тук успешен бизнес.

Моите уважения към тези хора за постигнатото от тях, но едно е да правиш бизнес, а съвсем друго е да работиш в обществения сектор. Има голяма разлика. Когато се омешат бизнесът и политиката, виждате какво се получава… Затова и нещата в държавата ни не вървят!"

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

* Платена форма на отразяване на предизборната кампания