Възпитаниците на детските градини и началните училища се забавляваха с Хартояд, Пластоядка и Стъклояд, които на разбираем език, с музика и танци им разказаха за отговорността на всеки жител на Земята към бъдещето на планетата.

От създаването си "Екопак България", най-голямата организация за управление на отпадъци в България, провежда различни инициативи, с които образова най-малките. А те много успешно заразяват с идеята за разделно събиране възрастните.

Приказните герои Хартояд, Пластоядка и Стъклояд, персонажи от спектакъла, разказват на децата, че се хранят с отпадъците, изхвърляни в цветните контейнери на „Екопак България“. А само събраните разделно отпадъци се рециклират и след това заживяват нов живот. "Общият боклук се депонира в депа, които непрекъснато се запълват и земята се покрива със сметища", коментира Коце, 7 г. от Банско

Приказката обучава децата кой вид отпадък в кой цветен контейнер трябва да се изхвърля. Малките екогерои участват в състезания по сортиране на отпадъци, а накрая всеки си тръгва с подаръци - комикс книжка за оцветяване и магнити с лицата на Пластоядка, Хартояд и Стъклояд.

И с обещанието да разделя отпадъците от опаковки и да ги изхвърля разделно.