По забавен интерактивен начин Театър на приказката - София запозна децата с необходимостта да сортират отпадъците, да ги изхвърлят разделно, за да могат те да бъдат рециклирани. "Така се грижим за живота на дърветата, за чистотата на реките, моретата и океаните. А ако изхвърляме всичко заедно, земята ще стане едно огромно сметище", сподели възбудена малката Карина Петрова (6 г.) след празника на площада в Монтана.

"Екопак България", най-голямата организация за управление на отпадъци у нас е възприела за своя мисия да възпитава у децата от 4 до 8 г. в цялата страна отговорно отношение към природата. Онези деца, които са се запознали вече с приятелите от парка Хартояд, Пластоядка и Стъклояд, си спомнят усмихнатите им физиономии при всяко изхвърляне на отпадък и търсят разноцветните контейнери.

По време на кукленото шоу децата се научават кой отпадък в кой цветен контейнер се изхвърля. Най-активните участваха в състезание по сортиране на отпадъци. Всички танцуваха заедно с героите на приказката. След кукления театър всички получиха комикс книжка за оцветяване с персонажите от пиесата и магнити с усмихнатите физиономии на Хартояд, Пластоядка и Стъклояд.

"Шоуто е много забавно и полезно за децата. Включиха се ентусиазирано и се справиха отлично с разделното събиране", коментира Румяна Викторова, преподавател във 2 ЦДГ „Незабравка“.

Празникът за децата беше организиран в партньорство с Община Монтана.