Общинският съвет ще обсъди Информация за текущото изпълнение на бюджета и сметките на средствата от Европейския съюз на Община Мездра през първото шестмесечие на 2017 г.

Съветниците ще разгледат също Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на общината и Общинска програма за закрила на детето за 2017 г., както и Информация за дейността на "Екопроект” ООД - Враца за второто тримесечие на тази година, в което дружество Община Мездра има дялово участие.

Ще бъдат дискутирани също предложения до Министерството на образованието и науката (МОН) за включване в списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2017/2018 г. на седем учебни заведения от община Мездра - СУ „Св. Климент Охридски” - с. Зверино, СУ „Иван Вазов”, ОУ „Христо Ботев”, ОУ „Св. св. Кирил и Методий” - гр. Мездра, Детска градина (ДГ) „Звездичка” - с. Зверино, ДГ „Детелина” и ДГ „Мир” - гр. Мездра, както и предложение до МОН за определяне като защитено училище на СУ „Св. Климент Охридски” - с. Зверино.

Сред останалите точки в дневния ред са докладна записка от кмета на Дърманци Димитър Тронков за изграждане или монтиране на изкуствени неравности за ограничаване на скоростта на движение по главната улица в селото и избор на председател на Постоянната комисия по финанси и бюджет.

С особен интерес се очакват отговорите на кмета на Мездра Генади Събков на две питания на общински съветници по актуални въпроси. Едното е от членове на Постоянната комисия по стопански дейности, общинска собственост и европейска интеграция, които се интересуват относно новосъздадения ОФК Локомотив, а другото е на Георги Валентинов, съветник от коалиция „Народен съюз”, който пита кои са наемателите на земеделски земи от Общинския поземлен фонд и ползвателите на общински гори за добив на дървесина и какви са приходите от тези дейности.

Августовската сесия на Общински съвет - Мездра е днес от 16:00 часа и ще бъде предавана на живо по Телевизия "Враца".