След повече от две години усилия, много дарителска подкрепа и доброволен труд, на 18 ноември започна доставката на храна на възрастни хора в селата Очин дол, Елисейна, Зверино, Игнатица, Оселна и Люти брод. От следващата седмица от фондацията ще доставят храна в 7 села .

Фондацията развива дейности, насочени към осигуряване на патронажни грижи за възрастни хора, и дейности, насочени към интеграция на младежи с интелектуални затруднения.

Фондацията започва своята дейност през 2016 и от тогава до сега вече са създадени склад за дарена храна и услугата „Помощ в дома“, която вече трета година предоставя услуги за самотно живеещи стари хора от селата в региона на Мездра.

Екипът на фондацията ежегодно организира здравни прегледи за възрастните хора със специалисти от Александровска болница – София.