© Фондация „Америка за България“

В темата „Кьошето на ненужните“ Рупева предаде накратко какво се случва със забравените и опустели села и малкото хора, които са останали да доживеят живота си в тях.

Рупева разказа пред гостите и за Дарителския фонд „За Мездра“, който бе учреден през октомври 2021 г. и чийто инициатор е Фондация „Проект Северозапад”. Той е създаден мисията да подкрепя обществено значими местни каузи в сферата на образованието, културата и опазването на културното и историческото наследство на региона.

„Правим всичко това, защото ние имаме ангажимент към децата си. Ние трябва да ги научим, че първо това „кьоше“ не съществува. Да ги научим, че сме общност, която вярва в това, че можем да променяме света около себе си и те да станат част от тази общонст. Всичко това е важнто, защото ако не справим с тази промяна и премахването на това „кьоше“, рискуваме след четвърт век всички ние да попаднем на мястото на ненужните.“

© Фондация „Америка за България“

Фондация „Проект Северозапад”, която от пет години развива устойчиви услуги в региона чрез патронажна кухня за възрастни и самотни хора, трудотерапевтична работилница и много други доброволчески и благотворителни каузи. Една от основните цели на Фондацията е да подобри условията на живот на хората от Дефилето.