Целта на инициативата е да помогне за повишаването на осведомеността за Европа и европейската парламентарна демокрация сред младите хора, като им предостави по атрактивен начин знания за Европейския съюз и по-специално за Европейския парламент. Това включва не просто запознаване с фактите за ЕС, но и представяне на правата и задълженията ни като европейски граждани, какво означава на практика ЕС в ежедневието ни и как всеки може да участва в оформянето на тази Европа, в която искаме да живеем.

В пилотното издание на Програмата участваха над 40 старши посланици (учители) и над 350 младши посланици (ученици) от 20 училища с гимназиален етап на обучение, които имаха възможността да получат нови знания за Европейския съюз и Европейския парламент, да развият нови умения, както и да предадат своя ентусиазъм за европейския проект на съучениците си. Преподавателите преминаха през два модула за обучение по европейски теми, а учениците получиха работни помагала, специално подготвени за целите на Програмата.

В рамките на проекта посланиците организираха множество информационни кампании и събития в своите училища, демонстрирайки голяма креативност и мотивация. Широкият спектър от дейности в различните училища включваше учене чрез театър, базар на европейската книга, кулинарен базар с ястия от различни европейски държави, участие в срещи с български членове на ЕП, организиране на състезания по европейски теми, заснемане на видеоклипове. Две от участващите училища дори смениха мелодията на училищния звънец с химна на ЕС.

След като постигнатото в рамките на учебната година бе оценено, в края на месец юни всяко училище участник получи плакет за посланик на Европейския парламент, а старшите и младшите посланици бяха наградени със сертификати за участието си в програмата.

Като допълнителна награда за добрата работа в рамките на инициативата, Информационното бюро на ЕП в България награди младши посланиците от едно от участващите училища с включване в Програма "Евроскола" на Европейския парламент в Страсбург, Франция. Отборът бе определен в състезание, проверяващо знанията на учениците за Европейския съюз, неговата история и ценности, както и за актуалните теми от европейския дневен ред. Най-висок общ резултат постигнаха учениците от ЧПГЧО "Челопеч", като с това гарантираха участието на своето училище в "Евроскола" през октомври тази година.

Програмата за училища посланици на ЕП ще продължи и през учебната 2017/2018 г., като тя вече ще се провежда на територията на цялата страна, а броят на допуснати до участие нови учебни заведения ще бъде 30. Кампанията за кандидатстване ще започне в началото на месец септември 2017 г., а заявки ще се приемат до края на същия месец.