„Искам да науча за птиците в моя роден край и да помогна за тяхното опазване и видово съхраняване“ е лозунга на младежката инициатива. Тя се ръководи от Надежда Нинова, старши учител по география и икономика.

Основните дейности, които ще реализира екопроекта са:

1. Изучаване на птиците, които гнездят в района на гр. Мездра – видове, местообитания, хранителни навици, значение за природата и човека. Това ще бъде направено с помощта на табло за птиците, енциклопедии и друга научна литература за птиците, информация от Интернет и др. Информацията ще бъде представена в постери и презентация достъпна за всички ученици. Училището има екологична фейсбук страница, създадена по проекта Посланици на здравето – „Посланици на здравето „ПГ „Алеко Константинов“. Там ще се публикуват материалите, посветени на проекта.

2. Поставяне на къщички и хранилки в двора на училището. Къщичките ще бъдат сглобени от самите ученици от готови дървени материали по проект, а хранилките ще бъдат направени от рециклирани пластмасови бутилки.

3. Наблюдаване на птиците в естествената им среда сред природата с помощта на учебни бинокли.

4. Заснемане на птиците в средата, в която живеят.

Целта на екоклуба, в чиито състав са десет възпитаници на професионалната гимназия, е да се повишат знанията за птиците в България и родния край и да се помогне за опазване и съхраняване на видовото им разнообразие. Също така да се акцентира върху значението на птиците в екосистемата в община Мездра.

Срокът за реализиране е януари – септември 2022 г.