МАЛИНА НИКОЛОВА
Областен управител на Област Враца
phone 0884 093 939; 092 66 66 90
092 66 31 18
гр. Враца, 3000, бул. „Демокрация“ №1
e-mail: obl-vr@oavratsa.egov.bg

ПРИЕМЕН ДЕН:
Всеки първи понеделник от месеца от 13:00 ч. до 16:00 ч.
Записването сe извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч. на телефон 092/661429
и на гише „Административно обслужване” в сградата на Областна администрация - Враца,
като се попълва Информационен лист по образец.