Представлява скална височина с около 30 плитки пещери и ниши с площ 2,5 ха, която се намира в землището на с. Царевец, община Мездра,
в м. Говедарника и Средния камик на левия бряг на река Искър. В пещерите са открити над 700 скални рисунки (графити) и повече от 30 гравирани надписи, датиращи от късното Българско средновековие и Възраждането (XVI-XIX век). Уникалната картинна галерия на открито включва стилизирани изображения на животни (елени, сърни, коне, птици), конници, стрелци с лъкове и копия, тотемни маски, соларни символи, кръстове, розетки и свастики. Сред тях е най-големият графит на елен, открит досега по българските земи с височина 90 см и ширина около 40.
Говедарник е обявен за природна зебележителност със Заповед N:1799/ 30.06.1972г. на Министерството на горите и опазването на природната среда.