Организаторите канят за участие автори на материали, базирани на лични проучвания и обобщения, свързани с българските културно-просветни средища. Крайният срок за подаване на материалите и на заявки за участие в конференцията е 10 ноември (неделя) в отдел "Краезнание" на Регионална библиотека :Христо Ботев" - Враца. Координатор на конференцията е Калина Тодорова: e-mail: kraeznanievr@abv.bg, 0878 757 339.