Представителите на съда и прокуратурата оцениха положително работата между правораздавателните институции и МВР. Административният ръководител на Окръжна прокуратура Враца, Десислав Начков изтъкна факта, че анализът за работата на прокуратурата е много добър, а това би било невъзможно, без професионализма на дознателите в МВР, както и другите служби в системата на вътрешното министерство.