В проектобюджета за догодина е заложен ръст на пенсиите с 11 на сто от 1 юли, съгласно т.нар. швейцарско правило. Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза допуска осъвременяване на пенсиите с 8 на сто през 2025 г. и с 5,4 на сто през 2026 г. С колко точно ще се вдигнат парите за старост обаче зависи от отчетените инфлация и размер на средния осигурителен доход през предходната календарна година.

Бюджетът и прогнозата към него предвиждат увеличаване на максималния осигурителен доход в следващите три години. Догодина той ще се вдигне от сегашните 3400 лева на 3750 лева. През 2025 и 2026 г. е предвидено максималният осигурителен доход да достигне съответно 4130 и 4430 лева.

Увеличава се и минималният осигурителен доход до новия размер на минималната заплата, която от Нова година ще се вдигне от 780 на 933 лв. Земеделските производители и тютюнопроизводителите също догодина ще се осигуряват върху минимум 933 лв. Минималният осигурителен доход ще се вдига и през 2025 и 2026 г., съобразно размера на минималната заплата, изчислен по формулата в Кодекса на труда.

Максималната пенсия се замразява в периода 2024-2026 г. на сегашното й ниво 3400 лева, информира "Телеграф".

Обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст също се замразява на 780 лв. до 2026 г. включително.

Предвижда се брутният вътрешен продукт догодина да възлезе на 205,8 млрд. лева. Ръстът на БВП се очаква да е 3,2%. Средногодишната инфлация е заложена да е 4,8%, като се очаква инфлацията в края на 2024 г. да падне до 3%. Дефицитът, при който е разчетен бюджетът, е 3% на касова основа и 2,9% на начислена основа. Държавният дълг се очаква да остане на същите нива като процент от БВП – 23,8%. Бюджетът включва общо приходи от 77,6 млрд. лева и общо разходи от 83,8 млрд. лева.