Проектът ще бъде финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020. Отново единодушно бе гласувано приемането на разроботената от Съвета на директорите програма, съдържаща конкретни мерки за подобряване финансовото състояние на лечебното заведение. Представителят на държавата-акционер запозна с предложената промяна в състава на Съвета на директорите, като бяха гласувани две предложения. Първото е за освобождаване на настоящия съвет на директорите в състав: Валери Симеонов, Димитър Цветков и Орлин Цветков и избиране на нов, в който влизат Димитър Цветков, Орлин Цветков и Иван Чолашки. За предложението гласува единствено община Мизия, а представителят на държавата се въздържа.

Второто предложение бе за избиране на нов четиричленен съвет на директорите в състав: Димитър Цветков, Орлин Цветков, Иван Чолашки и Красимир Гюров. За това предложение отново гласува само представителят на Община Мизия.Кметът на Община Враца Калин Каменов заяви, че дружеството няма нужда от персонални промени в управлението, а от финансовата подкрепа от държавата. Той бе категоричен, че настоящото ръководство се справя добре и резултатите от неговото управление вече се виждат.

Зам.-кметът на Община Оряхово Ивайло Иванов предостави обръщение до министъра на здравеопазването, в което общинските съветници изразяват несъгласието си с предложените промени. В подкрепа на настоящото ръководство на МБАЛ „Христо Ботев” се изказа и кметът на Община Борован инж. Десислава Тодорова. Изпълнителният директор на болницата Орлин Цветков след края на общото събрание съобщи, че предстои да бъдат внесени документите за изтегляне на кредит. Поисканата сума ще бъде не по-малко от 4.5 млн. лв. и не повече от 6 млн. лв.