Приветствие към присъстващите отправиха и областният управител Малина Николова и еврокомисарят Мария Габриел, която чрез видео обръщение поздрави участниците в престижния форум.

Кметът на община Враца бе лектор в първия панел на дискусията. В своята презентация на тема „Как да създадем привлекателна дестинация за инвестиции“ той засегна основните предизвикателства пред бъдещите инвеститори във Враца и региона. „Важно е да познаваме нуждите на бизнеса и с общи усилия да му помагаме“, подчерта Каменов.
Изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции Стамен Янев представи с атрактивна презентация Българска агенция за инвестиции (БАИ), която е правителствена организация, създадена с цел привличане на инвестиции в България, подпомагане на изграждането и успешното развитие на проекти, водещи до откриването на нови работни места, износ и трансфер на ноу-хау за българската икономика.
Друга интересна информация за аудиторията бе представянето на актуална схеми за Финансовите инструменти по ОП РР през програмен период 2014-2020 от фонда на фондовете с лектор Антоанета Тодорова.

Весела Масова представи с интерактивна видеопрезентация дейността на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД и отделните ѝ проекти в цялата страна, както и успешното партньорство с до момента близо 15 общини и областни администрации сред които и община Враца. Втория ден събитието започна с “Google” Дигитален гараж; „Защо онлайн присъствието е важно за малкия бизнес?“ и как може да придобием безплатно нови дигитални умения и да разраснем бизнеса си с помощта на дигиталните консултанти от “Google” Еньо Вътев и Ивайло Добрев.

Форумът „Иновации и интелигентен растеж“ завърши с посещение на успешни проекти в региона на иновативни фирми приключили проекти с Европейско финансиране и туристически обекти модернизирани чрез Оперативна програма „Региони в растеж“.