Разкопките се извършват с целеви средства, отпуснати от Министерство на културата по Програма за финансиране на теренни археологически проучвания и теренна консервация 2020 г. за проект, изготвен от РИМ - Враца и одобрен за финансиране от културното ведомство.

При тазгодишните разкопки Ганецовски проучва два сондажа с обща площ около 40 кв. м в западната част на крепостта. „В първия попаднахме на останки от опожарено жилище от каменно-медната епоха (V хил. пр. Хр.), разказа археологът. Над него се натъкнахме на ритуално съоръжение от тракийския период, в което открихме силно увреден бронзов накит от 30-на части.

В другия сондаж разкрихме пласт от финалния халколит (първата половина на IV хил. пр. Хр.), когато започва генезиса на траките, с характерна керамика и много специфични находки. Най-интересната от тях е двоен каменен чук (скиптър) със зачатък на перфорация. Последното говори, че евентуалният му приносител не е успял да го довърши, най-вероятно поради случили се в средата на IV хил. пр. Хр. военни действия, които са предизвикали драматични събития. Доказателство за горното е и един великолепен керамичен връх на стрела, който намерихме на същото място.

Всичко това ни дава възможност да разкрием нови, неизвестни страници от историята на укрепеното селище, което е съществувало тук 500-600 години преди появата на първите египетски пирамиди“, каза в заключение Ганецовски, за когото това е 15-и археологически сезон на този обект.

Становището на археолозите и на ръководството на Община Мездра е догодина разкопките в тази част на крепостта да бъдат окончателно финализирани, за да може през следващите две години да се реализира вторият етап от проекта за реставрация и консервация на „Калето“. През 2023 г. ще бъде отбелязана официално 50-годишнината от началото на научните проучвания на този кръстопът на цивилизациите - юбилей, с който могат да се похвалят малко археологически обекти в България.