От АПИ съобщават, че от началото на 2023-та година до 23 февруари са продадени над 926 хиляди е-винетки, като най-търсени са годишните, следвани от седмичните. Над 108 милиона лева са приходите от пътни такси от началото на тази година, допълват от Агенцията.

Електронни винетки могат да бъдат закупени онлайн от сайта www.bgtoll.bg или през мобилното приложение и през останалите канали за продажба срещу плащане в брой. От АПИ напомят, че при закупуване на електронна винетка, потребителите трябва да преглеждат и проверяват въведената от тях информация, преди потвърждение на плащането.

Символите на регистрационния номер на автомобила могат да се изписват както на кирилица, така и на латиница, като е важно да съответства на символите в самия регистрационен номер. От АПИ напомнят, че символите 0 (нула) и буква О не са взаимозаменяеми. Не се въвеждат символи като тире, точка или интервал.

При допускане на грешка при деклариране след издаване на електронна винетка се позволява корекция от съответните длъжностни лица, в случаите когато са декларирани повече от три символа, при липса на символ, в държавата, в която е регистрирано или категорията на автомобила.

От сайта на www.bgtoll.bg, може да бъде изтеглено заявление за промяна на допусната техническа грешка, или на адрес : Национално тол управление на адрес: гр. София, бул. „Никола Петков“ №86, в 27-те областни пътни управления или на електронен адрес: info@bgtoll.bg.