Заместник-кметът Петя Долапчиева приветства присъстващите от името на кмета Калин Каменов и ги поздрави за избора на проект и неговата приложимост в сферата на образованието.

В рамките на срещата, директорът на НУ „Св. Софроний Врачански“ – Антоанета Сиракова представи основните цели и постигнатите резултати. Педагозите разказаха за своя опит в използването на електронните технологии и тяхното прилагане в образователния процес.