Съветниците ще обсъдят още шестмесечния отчет за изпълнението на Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Мездра и отчет за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии през първото полугодие на 2019 г., както и продължаване с една година действието на социалната услуга "Кризисен център в община Мездра" като делегирана от държавата дейност.

Сред останалите точки в дневния ред са предложение за продажба чрез търг с явно наддаване на бившето средношколско общежитие на УТР-ето, ул. "Александър Стамболийски" №92, с начална тръжна цена 152 400 лв., както и на още два общински имота в района до Общинското предприятие "Чистота", информация за текущото изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на община Мездра за полугодието на 2019г., одобряване на план-схема за поставяне на площад "Калето" на скулптура на древногръцката богиня на победата Нѝке и откриване процедура за определяне на съдебни заседатели към Окръжен съд Враца с мандат 2020-2024 г., определяне на правилата за нейното провеждане и създаване на комисия за провеждане на процедурата по избора, докладна от М. Михов – Управител на „Мездра Автотранспорт – 2003“ ЕООД, относно връчени заповеди за изпълнение за заплащане на дължими суми към „ФАР ПЕТРОЛИУМ“ ЕООД, както и докладна от директора на СУ „Св. Климент Охридски“ с. Зверино, В. Димова, относно необходим ремонт на покрива на сградата на средното училище в с. Зверино.

Кметът ще отговаря на едно питане от групата общински съветници от ПП ГЕРБ, относно жалба и подписка от живеещите на улиците „Принчовец“ и „Лещака“ в град Мездра ( 136 броя подписи).

Августовската сесия на Общински съвет - Мездра е от 16:00 часа и ще бъде предавана директно по Телевизия "Враца".