В събитието взеха участие представители на малки и средни предприятия от различни икономически сектори, Дирекция "Бюро по труда" - Враца, ученици и преподаватели от региона, за да проследят отделните фази от изпълнението на проекта, какви първоначални очаквания са имали целевите групи, как са разработени и как са тествани крайните продукти и резултати от проекта.

На конференцията бяха представени интересни моменти от изпълнението на проекта. Всички участници във форума имаха възможност да участват в креативни и забавни игри и задачи. След жребии бяха изтеглени имената на посочилите верен отговор и получиха тематични награди.

Събитието допринесе за придобиването на нови знания, обмен на опит и идеи между участниците, както и създаването на полезни контакти и предпоставки за бъдещо сътрудничество.