Ще бъдат дискутирани също условията, реда, критериите и правилата за кандидатстване по Общинската програма "Малки местни инициативи 2017", Годишна програма за развитие на туризма в община Мездра и отчет за изпълнението на Програмата за опазване на околната среда и на Програмата за управление на отпадъците на общината за миналата година.

Местният парламент ще обсъди още Годишния план за дейността на Общинската комисия за обществен ред и сигурност за 2017 г. и промяна в Наредбата за противопожарна безопасност на територията на общината.

Общинският съвет ще вземе решения относно изграждането на бюст-паметник на Освободителя на Мездра - полк. Николай Лихтанский, и относно апел за финансова подкрепа, отправен от Международен инициативен комитет, във връзка с провеждането на Общобългарски събор край Мала Перешчепина, Украйна по повод 105-годишнината от откриването на гроба на Кан Кубрат и изграждането на Мемориален комплекс на създателя на Стара Велика България.

Ще бъдат разгледани също предложения от кмета на общината за изработване на частично изменение на действащия Подробен устройствен планов (ПУП) на гр. Мездра във връзка с проекта за изграждане на покрит пазар и за частично изменение на действащия ПУП на Боденец във връзка с изграждането на спортна площадка в селото.

Мартенската сесия на Общински съвет - Мездра е в четвъртък от 16:00 часа и ще бъде предавана на живо по Телевизия "Враца".