За разлика от офертите за тунела “Железница”, сега преобладават българските компании. Предложения са направени от пет консорциума с чуждо участие, в които обаче има и родни фирми. Това са “АМ Хемус Щрабаг ГБС” (“ГБС инфраструктурно строителство” и “Шрабаг - България”), “АМ Хемус инженеринг” (“Пътища Пловдив”, “Агромах”, “Водно стротелство – Благоевград” и “Оберослер Кав. Пиетро”), “АМ Хемус 1 – 2016” (“Асигния инфраструктурас”, “АБ” и “Мега инвескт холд”), “Актор АЕР” (“Актор” и “Атоменергоремонт”), “Строители АМ Хемус” (“Интегрирани строителни системи”, “Интерпром”, “Тодини Централ Азия” и “Трансконсулт-22”).

Изцяло български са обединенията “Хемус ВЕРДЕ” (“Автомагистрали Черно море” и “Пътпроект”), “Геопът – Хемус” (“Геострой” и “Пътстрой - 92”), “ХВП Ябланица” (“Хидрострой”, “Водстрой 98” и “Пътстрой-Бургас”).

Самостоятелно участват българските компании “ПСТ Груп”. “ИСА 2000” и “Трейс груп холд”.

Прави впечатление отсъствието на една от големите строителни фирми - “Джи Пи груп”. При първия търг за “Хемус” тя в консорциум с испанци бе избрана да строи участъка от Ябланица до разклона за Угърчин. Предложената цена бе малко над 277 млн. лв.

Отсечката от Ябланица до Боаза ще бъде с по две ленти за движение във всяка посока и една аварийна лента. Разделителната полоса е широка 2 метра. Участъкът е проектиран за скорост от 140 км/ч.

Предвидено е изграждането на 5 селскостопански подлеза, 2 селскостопански надлеза, както и подлез при общинския път Брестница - Съева дупка. Ще бъде изградена и връзка с пътя Коритна - Белокопитово.

Срокът за изпълнение е 910 дни. Критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодна оферта.

Източник: dotbg