Инспекторите ще проверяват предприятия за производство, обекти за търговия на едро и дребно с храни, заведения за обществено хранене, пазари и борси в цялата страна.

Ще се следи за произход и правилно съхранение на суровини и храни, както и за сроковете на съхранение и етикетиране.

Ще се обърне внимание осигурени ли са подходящи условия за измиване и дезинфекция, подходящо работно облекло и лични предпазни средства на персонала.

Гражданите ще имат възможност на подават сигнали при нередности, включително на горещия телефон на БАБХ 0700 122 99.