През месеца са се регистрирали нови 1 592 безработни. Те са с 44 по-малко от предходния месец, а на годишна база се наблюдава ръст от 56 лица. Други 82 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери също са се регистрирали в бюрата по труда през месеца.

Започналите работа безработни през август са 814. Работа чрез бюрата по труда са открили и 16 лица от групите на пенсионерите, учащите и заетите. През месеца най-голям е делът на започналите работа в сектора на държавното управление – 16.5%, следват „Търговия“ – с 14.3%, сектор „Преработваща промишленост“ – с 13.9%, сектор „Хуманно здравеопазване и социална работа” – с 8.4%, сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 6.4%, „Строителство“ – с 6.4% и др.

170 безработни от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места през месеца – 80 по програми и мерки за заетост и 90 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР).

В края на летния сезон заявените работни места на първичния пазар на труда са 900. Преобладаващо свободни работни места в реалната икономика са заявени в образованието (29.3%), следват преработващата промишленост (18.7%), държавното управление (15.4%), търговията и ремонтът на автомобили и мотоциклети (7.9%), хотелиерството и ресторантьорството (6.8%), административните и спомагателните дейности (5.8%), селско, горско и рибно стопанство (4.0%), транспорт, складиране и пощи (2.2%) и др.

Най-търсените професии през месеца са: учители; шивачи; машинни оператори; монтажници; общи работници; шофьори; сервитьори, работници в кухня, готвачи, бармани; заварчици; техници; медицински персонал; пакетировачи; работници в консервна фабрика, продавач – консултанти и др.

Източник: novini.bg