Местните депутати подкрепиха и предложение за промяна на статута на поземлени имоти от публична общинска собственост в частна общинска собственост в землищата на Лом и село Замфир, както и промяна на статута на поземлени имоти от частна общинска в публична общинска собственост в землищата на селата Орсоя и Сливата.

Освен това съветниците дадоха зелена светлина на Общината да кандидатства с проектно предложение по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения от МИГ – Лом.

Отчетът на кмета на общината за извършените от него разходи за командировки в страната и чужбина за периода от месец ноември 2023 г. до март 2024 г. също беше приет.

По време на заседанието беше внесена и подкрепена докладна записка за изграждането на бюст-паметник на поета революционер Христо Ботев в Лом.