Броят на регистрираните безработни лица в община Мездра в края на месец май 2023г. е 392, като броят им е като броят им намалява с 3 спрямо предишен месец. Равнището на безработица е 5.1%.

Запазва се тенденцията за най-висок брой на лицата, които са на борсата до 6 месеца - 231 лица или 58.9% от общия брой, съобщават от Дирекцията.

За месец май „Бюрото по труда“ в Мездра отчита по-голяма безработица при жените. Общо за двете общини работа търсят 357жени, докато мъжете са 354.

По образователен признак най-голям дял от безработните са тези със средно образование – общо 366 лица, или 50.8%. С основно образование са 111 лица, с начално или без никакво образование 185 лица, а без работа с висше образование остават 49 лица.

Броят на регистрираните безработни лица в община Роман в края на м.май 2023г. е 319, като броят им намалява с 13 спрямо предишен месец. Равнището на безработица е 17.8%.