Броят на регистрираните безработни в община Мездра в края на февруари е 432, като броят им е нараснал с 9 спрямо предишен месец. Равнището на безработица е 5.6%.

Запазва се тенденцията за най-висок брой на лицата, които са на борсата до 6 месеца – 363 лица или 48.2% от общия брой.

За месец януари „Бюрото по труда“ в Мездра отчита по-голяма безработица при мъжете. Общо за двете общини работа търсят 382 мъже, докато жените са 376.

По образователен признак най-голям дял от безработните са тези със средно образование – общо 381 лица или 50%. С основно образование са 113 лица, с начално или без никакво образование 219 лица, а без работа с висше образование остават 45 лица.

Броят на регистрираните безработни лица в община Роман в края на февруари е 326, като броят им нараснал с 3 спрямо предишен месец. Равнището на безработица е 18.2%.