Изграждането на едноетажната постройка в село Власатица ще се извърши върху съществуваща армирана бетонова настилка на премахнат павилион с 127.70 кв. м. площ. Външните стени ще бъдат от термоизолационни панели с пълнеж полиуретанова пяна, а вътрешните - с термопанели с РVС покритие. Покривът ще е с термоизолация. Зам.-кметът на Враца Мария Попова съобщи, че така Община Враца изпълнява поетия ангажимент от предходния мандат за изграждане на зала-клуб на кметство в селото.

Процедурата за избор на изпълнител е приключила, има избрана фирма, която ще извърши строително-монтажните дейности. Тази седмица ще бъде подписан протокол за откриване на строителната площадка.

Около сградата се предвижда оформяне на тротоарна настилка от бетонови плочи. Изграждането на залата е на стойност около 113 хил. лв. Срокът за изпълнение на обекта е 90 дни.