В антимонополния регулатор е обсъдена жалбата на отстранената от участие в процедурата "Трейс Груп Холд".

От текста на определението на КЗК се разбира, че тя е приела аргументите на Агенция „Пътна инфраструктура”, че пътят Мездра – Ботевград, който е част от трасето Видин – София, е с национално и международно значение, тъй като е част от европейски транспортен коридор. Поради това, дейностите по обжалваната обществена поръчка са от изключително значение за всички граждани в България.

Транзитният трафик преминавал от граничните пунктове Видин, Оряхово и Дунав мост 2.

Именно затова е разрешено строителството да започне без жалбата на "Трейс" да е обсъдена по същество.