"За следващата година вероятно леко ще се увеличи такса "смет" за фирмите и от 7,5 ще стане на 9,0 промила", уточни Живков. Така план-сметката за сметосъбиране и сметоизвозване ще стане от 5 200 000 лева на 6 300 000 лева.

"Най-вероятно при увеличените цени на горива и заплати и тази сума няма да е достатъчна, но Общината ще се справи", коментира кметът.

"Община Монтана не планира увеличение на местните данъци и такси, а само на възмездния данък - сумата за общината при покупка на имоти да стане от 2,5% на 3%", съобщи Живков и коментира, че това не засяга повечето граждани, а само най-богатите, които купуват имоти.

"За следващата година ще се въведе такса "смет" за имотите извън регулация. Това са къщи във вилната зона на Монтана, от които се изхвърлят много отпадъци, но досега не се плащаше нищо", обяви кметът.