© община Видин

Новата такса смет ще се събира от 4.04.2022 г. Хората, внесли вече задълженията си, няма да доплащат разликата.

Всички граждани, които заплатят дължимите данъци и такси до 3.05.2022 г., ще ползват отстъпка от 5%.