Във връзка с това на 21 март специалисти от дружеството ще се включат в традиционната

Панорама на образованието в гр. Мездра, която ще се състои в Кино "Роял". Събитието се осъществява с цел

набиране на ученици в гимназиален клас и старт на приема в професионални

гимназии. През този месец HR екипът на "БДЖ - Пътнически превози” ще участва и в

инициативата "Национални дни на кариерата: Добра кариера. Добър живот”.

Форумът е най-голямото и значимо кариерно изложение в България вече 16

години. Експерти от националния железопътен превозвач ще се включат в

провеждането на форума в София, Пловдив и Велико Търново. По време на

събитието ще бъдат представени свободните позиции и стажантски програми в

дружеството пред студенти и млади амбициозни хора, които търсят

сериозна кариерна реализация.


рез участието си във форуми и партньорски взаимоотношения "БДЖ - Пътнически превози” ЕООД реализира най-новите си проекти за интегриране на образованието в бизнеса. Дружеството подкрепя професионалното обучение и образование на ученици, като по този начин се изгражда здрава основа за успешно развитие на БДЖ като бъдещ потенциален работодател. Националният железопътен превозвач поставя акцент, че е един добър избор за бъдещо професионално развитие, с нова визия и стратегически поглед, ориентиран към хората като дългосрочна инвестиция, а не като ресурс.

Източник: bdz.bg