От получените данни, на 15 септември 2020 година, в ОУ „Васил Кънчов“ са записани и са се явили общо 12 деца, както следва:

I-ви клас – нулев, няма записани ученици;

II-ри клас - 1дете, недостиг - 15; средства за дофинансиране -12 167 лв.

III-IV-ти клас – 2 деца, недостиг – 14; средства за дофинансиране - 17 034 лв.

V-VI – ти клас - 7 деца, недостиг -1; средства за дофинансиране -15 383 лв.

VII – ми клас – 2 деца, недостиг – 16; средства за дофинансиране- 12 978 лв.

Припомняме, че Регионалното управление на образованието – Враца изпраща предписание училището в село Моравица да бъде закрито, считано от 01.09.2020г.

След връщането за преразглеждане на Решение №103/ 28.05.2020 г. на Общински съвет, с което не даде съгласие да бъде закрито ОУ „Васил Кънчов“- Моравица, общинските съветници потвърдиха решението си.

Въпреки поетите ангажименти от кмета на село Моравица и на директора на училището е видно, че общият брой на записаните ученици не подлежи на коментар.

На предстоящото на 24 септември заседание, общинарите ще решават утвърждаването на изключения от минималния брой от учениците в самостоятелни и слети паралелки за учебната 2020/2021 година, съгласно изискванията на Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование – ПГ по МСС град Мездра.

В Професионалната гимназия по механизация на селскто стопанство тази учебна година ще се обучават 71 ученици. Само в две паралелки има недосгиг на ученици, както следва:

Xa - клас – 8; недостиг - 1; средства за дофинансиране - 619, 75 лв

Xб – клас - 6; недостиг- 6; средства за дофинансиране - 3 245,89 лв

Общата сума за дофинансиране на ПГ по МСС е 3 865, 64 лв.