От риболовен клуб "Балканка" разясняват, че долното течение на Ботуня, до нейното вливане в Огоста, е сред малкото запазени местообитания в България на четири вида риба - малка кротушка, балканска кротушка, голям щипок и балкански щипок. И четирите вида са защитени както от Червената книга на България, така е от европейската мрежа "Натура 2000".

Според предложението за бъдещата защитена територия, разработено от Асоциацията на парковете в България, тя ще опазва не само самата река, но и крайречните гори, които са дом на различни птици и които често в България се изсичат като част от "почистване" на коритата на реките.

Предложението за бъдещата защитена местност е внесено в екоминистерството в опит да се насочи вниманието към нуждата от опазване на природата в района. Проектът на кариерата между двете села датира от 2008г, като е забавен през годините поради протести и възражения към оценката на въздействието му върху околната среда (ОВОС) при обществените обсъждания в двете села, но в момента отново е на дневен ред.

От Сдружение за дива природа "Балкани" разясняват, че заради възраженията на местната общност, през 2011 г. и 2012 г. са проведени няколко обществени обсъждания на доклада за екоооценката на проекта. Тогава местните хора са били категорични, че не желаят да се унищожават природата и ландшафтът на земите, попадащи в кариерата.

След две връщания на процедурата по ОВОС през 2013 г., тогавашният екоминистър Нона Караджова разрешава проекта. Според Закона за опазване на околната среда, решението по ОВОС е с давност пет години, а през 2019 г. регионалната екоинспекция на Монтана констатира, че строителството на кариерата не е започнало.

От сдружение "Балкани" разясняват, че решението по ОВОС не само вече не е валидно, но и не адресира възраженията, повдигнати от местното население. "Липсва информация как проектът ще се отрази върху състоянието на река Ботуня и нейните диги, като това е едно от основанията за връщане на процедурата. Решението по ОВОС твърди, че подпочвените води няма да бъдат засегнати, а в същото време допуска, че аварийни замърсявания с опасни вещества са възможни. Не е посочено и какво ще е замърсяването на въздуха и шумовото замърсяване от кариерата," твърдят от "Балкани".


Източник: dnevnik.bg