Трите искания са: регулиране на преминаването на тежкотоварни камиони през прохода Петрохан; запазване на съда и прокуратурата в града; спасяване на природата и пътищата към зона Ком, местностите „Хайдушки водопади” и „Здравченица”, които се унищожават ежедневно от местното Горско стопанство”

Георги Ганов, който е декларирал пред общината, че е отговорник за протеста е предупреден, че участниците трябва да са с маски и да са на не по-малко разстояние от 1,5 м един от друг.