"Това свидетелства, че ние предвиждаме подобряване на финансовото състояние и увеличаване възнагражденията на работещите в лечебното заведение, а не закриването му. Отчитаме и ценим мястото и ролята на общинското здравеопазването, в частност и на болницата в Козлодуй", заяви още Ананиев. Той посочи, че след като екипът на Министерството на здравеопазването е изготвил механизма за финансово управление и контрол в лечебните заведения, същият е бил предложен и на общинските болници. Към момента в областните болници, където механизмът е приложен, се наблюдава намаляване на просрочените задължения със средно 30%, което означава, че се работи по-ефективно и по-голям процент от приходите остава за повишаване на заплатите.

Въпреки че Министерството на здравеопазването не е принципал на болницата в Козлодуй, министър Ананиев пое ангажимент здравното ведомство да окаже методическа и експертна помощ за изготвянето на анализ на приходите, разходите и сключените договори в МБАЛ - Козлодуй, така че разходите да бъдат оптимизирани и спестеният ресурс да се изразходва за възнаграждения на персонала.

Управителят на лечебното заведение д-р Олга Николова посочи, че очакванията ѝ са, ако мерките, начертани на срещата проработят, възнагражденията на професионалистите по здравни грижи да бъдат увеличени до края на настоящата година.

Беше постигнато общо съгласие да се инициира среща между Министерството на здравеопазването, Министерството на енергетиката, АЕЦ "Козлодуй", Община Козлодуй и управителя на болницата за търсене на вариант за допълнително финансиране на лечебното заведение, с оглед спецификата на региона.

По отношение на кадровото обезпечаване на системата тази година, благодарение на добрата колаборация между министерствата на здравеопазването и на образованието и науката, са увеличени бройките за прием на медицински сестри. От една седмица за обществено обсъждане на сайта на здравното министерство е публикувана и Наредбата за специализациите в системата на здравеопазването, която има за цел както да облекчи финансово специализиращите, така и да бъде инструмент за провеждането на последователна и трайна държавна политика за преодоляване на дисбалансите при разпределението на специалистите по региони.

На срещата присъстваха още народният представител Красен Кръстев, председателят на Общинския съвет е Козлодуй Мая Занева, директорът на РЗИ - Враца д-р Орлин Димитров, директорът на РЗОК - Враца Светозар Симеонов, както и председателят на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи Милка Василева.

© kozloduy-bg.info