Устройствата ще се включват след края на гласуването от председателите на секционните комисии и ще се изключват след като протоколите бъдат подписани от всички членове. Резолюцията на излъчването трябва да позволява разчитането и разпознаването на номерата на бюлетините и начина, по който е гласувано.

А днес на интернет страниците си Общините публикуват списъците със заличените избиратели за вота на 9 юни. Говорителят на ЦИК Росица Матева обясни:

"Това са тези лица, които нямат избирателни права и в двата вида избори, като най-вече това ще бъдат тези, които нямат избирателни права да гласуват в изборите за членове на Европейски парламент поради липсата на така наречената уседналост.

Препоръчваме избирателите да проверят тези списъци и ако установят, че фигурират в тях, а смятат, че това се дължи на грешка, могат да подадат заявление за отстраняване на тази грешка до общинските администрации в срок до 1 юни".