Ще бъдат присъдени три награди за разказ и три за стихотворения. За първото място в двете категории наградата е 200 лева, за второ – 150, а за трето – 100 лв. В рамките на литературния конкурс е обявен и конкурс за есе на тема "Моят роден град Лом". В него могат да се включат ученици от община Лом на възраст до 18 години, които също ще получат награди и ще бъдат поощрени с парични премии – 100 лв. за първото, 60 лв. за второто и 40 лв. за третото място.

За този конкурс на плика трябва да се добави /За есе/.

Разказите и стихотворенията се изпращат в плик на адрес: гр. Лом, п.к. 3600, ул. Славянска № 1, Цветанка Кнезовска - главен библиотекар в НЧ "Постоянство 1856"- Лом. Резултатите ще бъдат обявени на 14 октомври 2024 г. на сайта на Община Лом, а наградите ще бъдат връчени на 18 октомври.

За въпроси, свързани с конкурса, можете да пишете на следния e-mail адрес: biblioteka_lom@abv.bg или да се обадите на тел. 0971/66472

Необходими сведения за кандидата: име, презиме, фамилия, точен адрес, ЕГН, тел. за връзка,e-mail. Данните за участника да се поставят в отделен плик. Литературният конкурс се организира от Народно читалище „Постоянство 1856”, с подкрепата на Община Лом.